Bang Hai Ja : Lumière du cœur

06/02/2013

Magyarul a cikk végén Du 7 février au 31 mars, la Galerie Guillaume présente « Lumière du cœur » de la coréenne Bang Hai Ja, une série d’œuvres inédites qui … Continuer la lecture de « Bang Hai Ja : Lumière du cœur »

Magyarul a cikk végén

Du 7 février au 31 mars, la Galerie Guillaume présente « Lumière du cœur » de la coréenne Bang Hai Ja, une série d’œuvres inédites qui conjugue lumière et contemplation.

Entre la Corée de son enfance où elle est née en 1937 et sa vie à Paris, à partir des années 60, Bang Hai Ja mêlant calligraphie et abstraction trace un trait d’union de l’Orient à l’Occident. Dans une œuvre qui n’est qu’harmonie et intériorité, ses tableaux sont autant de « Passerelles de lumière ». Solitaire et ferme, Bang Hai Ja, légère comme une plume, à l’élégance intemporelle, mais solidement ancrée dans ses recherches et son travail, n’a appartenu à aucune école, n’a suivi aucune mode. Elle a fait son chemin en utilisant ses propres techniques et en écoutant sa voix intérieure. « Depuis mon enfance, il me semble entendre comme une voix intérieure qui me guide ».

Bang Hai Ja a sans aucun doute rencontré son ange. Ce qui explique qu’elle se soit vivement intéressée aux Dialogues avec l'ange. Membre de l’association ADDA, elle travaille depuis de nombreuses années avec son mari à la traduction du livre en coréen. Scrupuleusement et passionnément. Un travail difficile : il faut se couler dans la pensée bouddhiste tout en restant fidèle à l'enseignement. Le livre devrait sortir prochainement en Corée.

Françoise Maupin

A Galerie Guillaume 2013. február 7. és március 5. között „A szív fénye” címmel bemutatta  a kóreai Bang Hai Ja eddig ismeretlen műveit, amelyek összekapcsolják a fényt és a szemlélődést.

Kórea - ahol 1937-ben született és a gyermekkorát töltötte - és Párizs között - ahol a 60-as évek óta él – Bang Hai Ja a kalligráfia és az absztrakció egyesítése által összekötő kapocs Kelet és Nyugat között. Művei harmóniát és bensőségességet tükröznek, képei „fény átjárók”. Bang Hai Ja magányos festő, de határozott, könnyű, mint egy toll, eleganciája időtlen, de komoly kutatásokra alapozott, műve nem sorolható be egyetlen iskolához sem, ő nem követ semmilyen divatot. Saját útját járja, saját technikát alkalmaz és belső hangjára hallgat. „Gyermekkoromtól kezdve úgy éreztem, hogy egy belső hangot hallok, amely vezet engem.”.

Bang Hai Ja minden bizonnyal találkozott az angyalával. Ami magyarázat arra, hogy élénken érdeklődik „Az angyal válaszol” tanítás iránt. Férjével együtt évek óta dolgozik a Dialógusok koreai nyelvre fordításán. Nagy gonddal és szenvedélyesen. Nehéz munka: belemerülnie a buddhizmusba úgy, hogy közben hűséges maradjon az angyalok tanításához. A könyv hamarosan megjelenik Koreában.